Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta – Zasadnutie 11.11.2019 o 15:00 Veľká zasadačka

Schválený program Neverejný dokument
 1. Program zasadnutia
 2. Komisie územného plánovania, životného prostredia
 3. a pre rozvoj mesta dňa 11.11.2019
 4. Úvod
 5. TE_477 - Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, výdavky z rezervy poslancov
 6. TE_478- Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, Strešná konštrukcia Dôstojníckeho pavilónu
 7. TE-498/2019 - Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 3.Q 2019 –Beszámoló a közbeszerzésekről
 8. Žiadosti v majetkoprávnych veciach
 9. _TE-404_2019_Bc. Anton Teleki_osob. Zreteľ
 10. _TE-406_2019_Florián Szlatký_predaj
 11. _TE-405_2019_Békési Peter_osobitný zreteľ
 12. _TE-409_2019_Molnár Ivan_osobitný zreteľ
 13. _TE-411_2019_Mayer Tibor_predaj pozemku
 14. _TE-293_2019_Hegedüs Nikolas_osobitný zreteľ
 15. _TE-414_2019_Riszdorfer Michal_predaj pozemku_osobitný zreteľ
 16. _TE-430_2019_Csémy Olivér
 17. _TE-269_2019_Agrodruzstvo Kamenicna
 18. _TE-270_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
 19. _TE-271_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
 20. _TE-431_2019_Varga Gabriel_orná pôda_prenájom
 21. _TE-391_2019_Ladislav Miklos-orna pôda prenajom
 22. _TE-394_2019_MIKLOS FARM-orna pôda prenajom
 23. _TE-403_2019_LKD Seed s.r.o.-orna pôda prenajom
 24. _TE-491_2019_Kučera Štefan_OVS_býv. Aranysas
 25. _TE-490_2019_Jozef Bokros_predaj
 26. _TE-493_2019_Mgr. Močáryová Helena_predaj pozemku
 27. _TE-494_2019_Fíger Jozef_predaj pozemku
 28. _TE-495_2019_Ballayová_predaj pozemku
 29. _TE-496_2019_Magyaricsová_predaj pozemkov
 30. _TE-497_2019_Cintula János_predaj pozemkov
 31. _TE-492_2019_Ľudovít Bilko a Beáta Bilková_vecné bremeno
 32. Rôzne
 33. Záver
Návrh programu
 1. 1. Úvod
 2. 2. TE_504 Informatívna správa o zámere zavedenia biologickej regulácie komárov v regióne mesta Komárno
  Predkladateľ: JUDr. Tamás Varga
 3. 3. TE_477 - Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, výdavky z rezervy poslancov
 4. 4. TE_478- Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019, Strešná konštrukcia Dôstojníckeho pavilónu
 5. 5. TE-498/2019 - Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 3.Q 2019 –Beszámoló a közbeszerzésekről
 6. 6. Žiadosti v majetkoprávnych veciach
 7. 6.1. 01_TE-404_2019_Bc. Anton Teleki_osob. Zreteľ
 8. 6.2. 02_TE-406_2019_Florián Szlatký_predaj
 9. 6.3. 03_TE-405_2019_Békési Peter_osobitný zreteľ
 10. 6.4. 04_TE-409_2019_Molnár Ivan_osobitný zreteľ
 11. 6.5. 05_TE-411_2019_Mayer Tibor_predaj pozemku
 12. 6.6. 06_TE-293_2019_Hegedüs Nikolas_osobitný zreteľ
 13. 6.7. 07_TE-414_2019_Riszdorfer Michal_predaj pozemku_osobitný zreteľ
 14. 6.8. 08_TE-430_2019_Csémy Olivér
 15. 6.9. 09_TE-269_2019_Agrodruzstvo Kamenicna
 16. 6.10. 10_TE-270_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
 17. 6.11. 11_TE-271_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
 18. 6.12. 12_TE-431_2019_Varga Gabriel_orná pôda_prenájom
 19. 6.13. 13_TE-391_2019_Ladislav Miklos-orna pôda prenajom
 20. 6.14. 14_TE-394_2019_MIKLOS FARM-orna pôda prenajom
 21. 6.15. 15_TE-403_2019_LKD Seed s.r.o.-orna pôda prenajom
 22. 6.16. 16_TE-491_2019_Kučera Štefan_OVS_býv. Aranysas
 23. 6.17. 18_TE-493_2019_Mgr. Močáryová Helena_predaj pozemku
 24. 6.18. 19_TE-494_2019_Fíger Jozef_predaj pozemku
 25. 6.19. 20_TE-495_2019_Ballayová_predaj pozemku
 26. 6.20. 21_TE-496_2019_Magyaricsová_predaj pozemkov
 27. 6.21. 22_TE-497_2019_Cintula János_predaj pozemkov
 28. 6.22. 23_TE-492_2019_Ľudovít Bilko a Beáta Bilková_vecné bremeno
 29. 7. Rôzne
 30. 8. Záver