Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.11.2019 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík -starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór
 4. 4. MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana
  Predkladateľ: Emília Remšíková - Ekonóm - účtovník
 5. 5. Plnenie rozpočtu
  Predkladateľ: Emília Remšíková - Ekonóm - účtovník
 6. 6. MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Oprava chodníka
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Hasičská zbrojnica
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Konvektomat a panvica jedáleň ZŠ
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Územný plán
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Rozpočtové opatrenia č. 05/2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 - návrh
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 13. 13. Rôzne: Hasiči, Jubilanti, Mikuláš, Príspevok na liečbu..
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
Predsedal: Milan Remšík
Prítomní
 • Ivana Brozmanová
 • Viliam Hajný
 • Mgr. Zuzana Révayová
 • Rastislav Romančík
Ospravedlnení
 • Milan Levický
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík -starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór
 4. 4. Audit účtovnej závierky k 31.12.2018
  Predkladateľ: Emília Remšíková - Ekonóm - účtovník
 5. 5. Plnenie rozpočtu
  Predkladateľ: Emília Remšíková - Ekonóm - účtovník
 6. 6. MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Oprava chodníka
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Hasičská zbrojnica
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Konvektomat a panvica jedáleň ZŠ
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Územný plán
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Rozpočtové opatrenia č. 05/2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 - návrh
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 13. 13. Rôzne: Hasiči, Jubilanti, Mikuláš, Príspevok na liečbu....
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 14. 14. Interpelácie
 15. 15. Návrh na doplnenie uznesení
 16. 16. Záver