Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť – Zasadnutie 18.11.2019 o 14:00 Malá zasadačka

Predsedal: Dávid Kovács
Prítomní
 • András Belucz
 • Tibor Fonód
 • Andrej Jančó
 • Krisztián Kertai
 • Bc. Adrián Marcinkó
 • Jozef Múcska
 • Krisztián Piller
 • Zoltán Wurczell
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie zasadnutia
  Predkladateľ: Dávid Kovács
 2. 2. Webová stránka Mesta Komárno
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 3. 3. Súčasný stav mestského informačného systému
  Predkladateľ: Dávid Kovács
 4. 4. Žiadosť firmy Com-média s.r.o. ohľadom rozvoja spoločnosti
  Predkladateľ: Péter Czékus
 5. 5. Ukončenie zasadnutia
  Predkladateľ: Dávid Kovács