Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 25.11.2019 o 16:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Zmena parkovania v priestore ulice Župné námestie (Najvyšší súd)
 2. 2. Súťaž na prenájom projektu - objektu Ventúrska č. 2 – diskusia o funkčnej náplni prenajímaného priestoru
 3. 3. Informácia mestskej časti o výstavbe na nábreží Dunaja v priestoroch bývalého PKO
 4. 4. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
 • Bc. Ivan Bútora
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Soňa Párnická
 • JUDr. Marko Sukroš, PhD., LL.M
 • Ing. Dáša Šuleková
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Ospravedlnení
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • RNDr. Milan Remiš
Návrh programu
 1. 1. Zmena parkovania v priestore ulice Župné námestie (Najvyšší súd)
 2. 2. Súťaž na prenájom projektu - objektu Ventúrska č. 2 – diskusia o funkčnej náplni prenajímaného priestoru
 3. 3. Informácia mestskej časti o výstavbe na nábreží Dunaja v priestoroch bývalého PKO
 4. 4. Rôzne