Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 09.12.2019 o 16:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Prejednanie návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto .
 2. 2. Prejednanie návrhu rozpočtu na rok 2020 v sociálnej oblasti.
 3. 3. Posúdenie žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci – príspevok v čase náhlej núdze ( pani Valéria Šimončičová s manželom ).
 4. 4. Správa o činnosti sociálneho oddelenia.
 5. 5. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: MUDr. Viera Satinská
Prítomní
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. Sergej Kára
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • Mgr. Dušan Martinčok
 • MUDr. Viera Satinská
Ospravedlnení
 • Mgr. Martina Uličná
Návrh programu
 1. 1. Prejednanie návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto .
 2. 2. Prejednanie návrhu rozpočtu na rok 2020 v sociálnej oblasti.
 3. 3. Posúdenie žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci – príspevok v čase náhlej núdze ( pani Valéria Šimončičová s manželom ).
 4. 4. Správa o činnosti sociálneho oddelenia.
 5. 5. Rôzne.