Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 09.12.2019 o 16:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Prejednanie návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto .
  2. 2. Prejednanie návrhu rozpočtu na rok 2020 v sociálnej oblasti.
  3. 3. Posúdenie žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci – príspevok v čase náhlej núdze ( pani Valéria Šimončičová s manželom ).
  4. 4. Správa o činnosti sociálneho oddelenia.
  5. 5. Rôzne.