Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta – Zasadnutie 04.12.2019 o 15:00 Veľká zasadačka

Schválený program
 1. 1. Úvod
 2. 2. TE_542_2019_Navrh-na-podanie-ziadosti-Kompostáren
 3. 3. TE_529/2019 - Informatívna správa o investíciích / Beszámoló a beruházásokról
 4. 4. TE_534_2019_Návrh na podanie žiadosti o finančnú dotáciu SKHU/1902 / Pénzbeli támogatás kérelme
 5. 5. Žiadosti v majetkoprávnych veciach
 6. 6. _TE-539_2019_LANI PLUS s.r.o. _predaj pozemku_OVS
 7. 7. _TE-538_2019_COM-therm, spol. s.r.o.-ZBZVB
 8. 8. _TE-476_2019_Agroprova s.r.o.-orna pôda prenajom
 9. 9. Rôzne
 10. 10. Záver
Návrh programu
 1. 1. Úvod
 2. 2. TE_529/2019 - Informatívna správa o investíciích / Beszámoló a beruházásokról
 3. 3. TE_534_2019_Návrh na podanie žiadosti o finančnú dotáciu SKHU/1902 / Pénzbeli támogatás kérelme
 4. 4. Žiadosti v majetkoprávnych veciach
 5. 4.1. _TE-539_2019_LANI PLUS s.r.o. _predaj pozemku_OVS
 6. 4.2. _TE-538_2019_COM-therm, spol. s.r.o.-ZBZVB
 7. 4.3. _TE-476_2019_Agroprova s.r.o.-orna pôda prenajom
 8. 5. Rôzne
 9. 6. Záver