Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 02.12.2019 o 17:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Verejný poriadok a jeho porušovanie na uliciach Beblavého, Židovská, Mikulášska.
  2. 2. Drobné vreckové krádeže v pešej zóne.
  3. 3. Laserová svetelná reklama na Striptízový klub Devil´s club, Baštová 3, Bratislava.
  4. 4. Prerokovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č...... /2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami.
  5. 5. Rôzne.