Komisia pre dopravu – Zasadnutie 09.12.2019 o 16:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
  1. 1. Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Staré mesto na rok 2020 - informácia
  2. 2. Informácia o vynaložených nákladoch na opravu dlažby v historickom centre za uplynulé roky
  3. 3. Informácia o cyklotrase Blumentálska
  4. 4. Rezidenčné parkovanie v zóne Mudroňova – Palisády
  5. 5. POD obytná zóna Horský Park
  6. 6. Informácia o návrhu cyklistických obojsmeriek v jednosmerkách
  7. 7. Parkovanie na Župnom námestí
  8. 8. Rôzne