Komisia pre rozpočet a ekonomiku – Zasadnutie 09.12.2019 o 19:00 Obecný úrad