Komisia pre rozpočet a ekonimiku – Zasadnutie 09.12.2019 o 19:00 Obecný úrad

Schválený program
  1. 1. Zmena rozpočtu č.3
  2. 2. Rozpočet na rok 2020
  3. 3. VZN o výške poplatku za KO
  4. 4. VZN o DzN
  5. 5. Úver – informácia