Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2019 o 18:00 Obecný úrad Podzámčok

Schválený program
  1. . Otvorenie, prezentácia, organizačné záležitosti
  2. . Správa o činnosti a finančnom hospodárení
  3. . Rozpočet
  4. . VZN
  5. . Rôzne
  6. . Diskusia
  7. . Záver, ukončenie zasadnutia