Komisia pre kultúru – Zasadnutie 09.12.2019 o 18:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami.
  3. 3. Informácia Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta 2019
  4. 4. Diskusia
  5. 5. Rôzne a záver