Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 27.01.2020 o 16:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Stanovisko prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k Uzneseniu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 48/2019 a 49/2019.
  2. 2. Oboznámenie s výzvou a podpornými dokumentami, ktorá bude vyhlásená v rámci VZN MČ BA-Staré Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
  3. 3. Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí za rok 2019.
  4. 4. Rôzne.