Komisia pre dopravu – Zasadnutie 29.01.2020 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Rezidenčné parkovanie v zóne Mudroňova – Palisády
 2. 2. Informácia k prevádzke parkoviska na Nábreží arm. gen. L. Slobodu a k odťahovej službe
 3. 3. Povrchy komunikácií v historickom centre
 4. 4. Informácia o výsledku súťaže a ďalších krokoch pre obstaranie PD na rekonštrukciu ulíc v zóne Panenská
 5. 5. Parkovanie na komunikácii Župné námestie
 6. 6. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Bc. Ivan Bútora
Prítomní
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Ing. František Brliť
 • Bc. Ivan Bútora
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • Mgr. Vladimír Palko
 • Ing. Jana Španková
 • Ing. arch. Norbert Takáts
Ospravedlnení
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • RNDr. Milan Remiš
 • Ing. Tomáš Ziegler
Návrh programu
 1. 1. Rezidenčné parkovanie v zóne Mudroňova – Palisády
 2. 2. Povrchy komunikácií v historickom centre
 3. 3. Informácia o výsledku súťaže a ďalších krokoch pre obstaranie PD na rekonštrukciu ulíc v zóne Panenská
 4. 4. Parkovanie na komunikácii Župné námestie
 5. 5. Rôzne