Komisia pre dopravu – Zasadnutie 29.01.2020 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Rezidenčné parkovanie v zóne Mudroňova – Palisády
  2. 2. Povrchy komunikácií v historickom centre
  3. 3. Informácia o výsledku súťaže a ďalších krokoch pre obstaranie PD na rekonštrukciu ulíc v zóne Panenská
  4. 4. Parkovanie na komunikácii Župné námestie
  5. 5. Rôzne