Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 27.01.2020 o 13:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Informácia oddelenia stratégie a projektového riadenia k návrhu dotačnej schémy
 2. 2. Plánované investície do škôl v roku 2020
 3. 3. Informácia vedúceho oddelenia školstva k úprave VZN o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
 4. 4. Zálohové platby v zariadeniach školského stravovania pri základných školách
 5. 5. Informácia vedúceho oddelenia školstva k zámeru spojenia Základnej školy a Gymnázia J. Papánka na Vazovovej ulici
 6. 6. Možnosti finančnej podpory revitalizácie školského ihriska Základnej školy na Vazovovej ulici
 7. 7. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
Neprítomní
 • Mgr. art. Dana Kleinert
Návrh programu
 1. 1. Informácia oddelenia stratégie a projektového riadenia k návrhu dotačnej schémy
 2. 2. Plánované investície do škôl v roku 2020
 3. 3. Informácia vedúceho oddelenia školstva k úprave VZN o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
 4. 4. Zálohové platby v zariadeniach školského stravovania pri základných školách
 5. 5. Informácia vedúceho oddelenia školstva k zámeru spojenia Základnej školy a Gymnázia J. Papánka na Vazovovej ulici
 6. 6. Možnosti finančnej podpory revitalizácie školského ihriska Základnej školy na Vazovovej ulici
 7. 7. Rôzne