Komisia športu a mládeže – Zasadnutie 18.02.2020 o 14:00 Malá zasadačka

K zasadnutiu neboli zverejnené žiadne bližšie informácie.