Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 28.01.2020 o 17:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
 1. 1. Plán komisií na rok 2020, harmonogram stretnutí.
 2. 2. Plán oblastí na rok 2020 (YMCA – Beblavého – Obchodná, DHZO – Dobrovoľný hasičský zbor).
 3. 3. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.7/2017 zo dňa 21.04.2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb.
 4. 4. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Ing. Petr Skalník
Prítomní
 • Matej Gomolčák
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • MUDr. Viera Satinská
 • Ing. Petr Skalník
Ospravedlnení
 • Mgr. Tomáš Murgaš
 • Mgr. Vladimír Palko
Návrh programu
 1. 1. Plán komisií na rok 2020, harmonogram stretnutí.
 2. 2. Plán oblastí na rok 2020 (YMCA – Beblavého – Obchodná, DHZO – Dobrovoľný hasičský zbor).
 3. 3. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.7/2017 zo dňa 21.04.2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb.
 4. 4. Rôzne.