Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 10.02.2020 o 17:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Výzva a podporné dokumenty v rámci nového VZN na dotácie
  2. 2. Komunitná záhrada Radlinského
  3. 3. Protest prokurátora k VZN č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti
  4. 4. Podnet Vydrica
  5. 5. Rôzne – Nadstavba základnej školy na Dubovej ulici