Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 10.02.2020 o 17:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Výzva a podporné dokumenty v rámci nového VZN na dotácie
 2. 2. Komunitná záhrada Radlinského
 3. 3. Protest prokurátora k VZN č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti
 4. 4. Podnet Vydrica
 5. 5. Rôzne – Nadstavba základnej školy na Dubovej ulici

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
 • Bc. Ivan Bútora
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Ing. Dáša Šuleková
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Výzva a podporné dokumenty v rámci nového VZN na dotácie
 2. 2. Komunitná záhrada Radlinského
 3. 3. Protest prokurátora k VZN č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti
 4. 4. Podnet Vydrica
 5. 5. Rôzne – Nadstavba základnej školy na Dubovej ulici