Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta – Zasadnutie 10.02.2020 o 15:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Úvod
 2. 2. Žiadosti v majetkoprávnych veciach
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 3. 2.1. 01_TE-622_2020_Dioši Anton_predaj
 4. 2.2. 02_TE-630_2020_Letné sezónne terasy
 5. 2.3. 03_TE-612_2020_COM-therm_vecné bremeno, p.č. 137-1
 6. 2.4. 04_TE-625_2020_Lengyel Karol_vecné bremeno
 7. 2.5. 05_TE-626_2020_IMMO-MEM, s.r.o._ZBZVB
 8. 2.6. 06_TE-627_2020_Davydov Building s.r.o_vecné bremeno
 9. 2.7. 07_TE-628_2020_ZSE, a.s. - p.č. 7200-1_vecné bremeno
 10. 2.8. 08_TE-629_2020_ZSE-AGIM, s.r.o._vecné bremeno
 11. 3. Rôzne
 12. 4. Záver