Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 09.03.2020 o 16:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Stanovisko prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k Uzneseniu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 48/2019 a 49/2019.
 2. 2. Oboznámenie s výzvou a podpornými dokumentami, ktorá bude vyhlásená v rámci VZN MČ BA-Staré Mesto č. 8/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
 3. 3. Posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci – príspevok v čase náhlej núdze (pani Ing. Beáta Ivánková a pani Dagmar Mikuličová).
 4. 4. Predstavenie projektu Ing. Vagača – Komunitná záhrada Babie leto.
 5. 5. Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí za rok 2019.
 6. 6. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: MUDr. Viera Satinská
Prítomní
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • Mgr. Dušan Martinčok
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
Ospravedlnení
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. Sergej Kára
 • Mgr. art. Dana Kleinert
Návrh programu
 1. 1. Stanovisko prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k Uzneseniu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 48/2019 a 49/2019.
 2. 2. Oboznámenie s výzvou a podpornými dokumentami, ktorá bude vyhlásená v rámci VZN MČ BA-Staré Mesto č. 8/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
 3. 3. Posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci – príspevok v čase náhlej núdze (pani Ing. Beáta Ivánková a pani Dagmar Mikuličová).
 4. 4. Predstavenie projektu Ing. Vagača – Komunitná záhrada Babie leto.
 5. 5. Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí za rok 2019.
 6. 6. Rôzne.