Komisia pre kultúru – Zasadnutie 02.03.2020 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Návrhy na riešenie voľného priestoru na Ventúrskej 2 (bývalé Café Café)
  2. 2. Predstavenie komunitnej záhrady Babie leto na Radlinského ul.
  3. 3. Návrh na zmenu o poskytovaní dotácii - veľké granty
  4. 4. Stratégia oddelenia kultúry na 2020 (výhľadový plán)
  5. 5. Návrh na spojenie školy na Vazovovej ul.
  6. 6. Rôzne