Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 03.03.2020 o 17:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. YMCA, informácia zo stretnutia so zástupcami prevádzok.
  2. 2. Obchodná ulica – informácia zo stretnutia – prezentácia štúdie a ďalšie kroky k zlepšeniu atmosféry Obchodnej ulice.
  3. 3. Prehľad uznesení z roku 2019 a ich plnenie.
  4. 4. Rôzne.