Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 09.03.2020 o 16:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Materiál k zámeru spájania ZŠ Hlboká so ZŠ Vazovova
  2. 2. Stav procesu verejného obstarávania územného plánu SVV a jeho financovanie
  3. 3. Kontrola plnenia uznesení
  4. 4. Pripravované projekty v pamiatkovej zóne
  5. 5. Predaje a prenájmy mestskej časti
  6. 6. Rôzne