Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 09.03.2020 o 16:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Materiál k zámeru spájania ZŠ Hlboká so ZŠ Vazovova
 2. 2. Stav procesu verejného obstarávania územného plánu SVV a jeho financovanie
 3. 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. 4. Pripravované projekty v pamiatkovej zóne
 5. 5. Predaje a prenájmy mestskej časti
 6. 6. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
 • Bc. Ivan Bútora
 • Soňa Párnická
 • RNDr. Milan Remiš
 • Ing. Dáša Šuleková
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Návrh programu
 1. 1. Materiál k zámeru spájania ZŠ Hlboká so ZŠ Vazovova
 2. 2. Stav procesu verejného obstarávania územného plánu SVV a jeho financovanie
 3. 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. 4. Pripravované projekty v pamiatkovej zóne
 5. 5. Predaje a prenájmy mestskej časti
 6. 6. Rôzne