Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť – Zasadnutie 12.03.2020 o 13:00 Malá zasadačka

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadnutia
  Predkladateľ: Dávid Kovács predseda komisie
 2. 2. Návrh verejného obstarávania na vytvorenie webovej stránky mesta Komárno
  Predkladateľ: Mgr. Gyöngyike Tóthová, vedúca odboru Podpory a Vnútornej prevádzky
 3. 3. Rozvoj spoločnosti Com-média s.r.o.
  Predkladateľ: Péter Czékus konateľ spoločnosti
 4. 4. Rokovanie o zmluve uzatvorenej so spoločnosťou Slovanet, a.s.
  Predkladateľ: Mgr. Gyöngyike Tóthová, vedúca odboru Podpory a Vnútornej prevádzky
 5. 5. Rozvoj mestského informačného systému
  Predkladateľ: Mgr. Gyöngyike Tóthová, vedúca odboru Podpory a Vnútornej prevádzky
 6. 6. Ostatné návrhy
  Predkladateľ: Dávid Kovács predseda komisie
 7. 7. Ukončenie zasadnutia
  Predkladateľ: Dávid Kovács predseda komisie
Predsedal: Dávid Kovács
Ospravedlnení
 • Krisztián Piller
Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie zasadnutia
  Predkladateľ: Dávid Kovács predseda komisie
 2. 2. Návrh verejného obstarávania na vytvorenie webovej stránky mesta Komárno
  Predkladateľ: Mgr. Gyöngyike Tóthová, vedúca odboru Podpory a Vnútornej prevádzky
 3. 3. Rozvoj spoločnosti Com-média s.r.o.
  Predkladateľ: Péter Czékus konateľ spoločnosti
 4. 4. Rokovanie o zmluve uzatvorenej so spoločnosťou Slovanet, a.s.
  Predkladateľ: Mgr. Gyöngyike Tóthová, vedúca odboru Podpory a Vnútornej prevádzky
 5. 5. Rozvoj mestského informačného systému
  Predkladateľ: Mgr. Gyöngyike Tóthová, vedúca odboru Podpory a Vnútornej prevádzky
 6. 6. Ostatné návrhy
  Predkladateľ: Dávid Kovács predseda komisie
 7. 7. Ukončenie zasadnutia
  Predkladateľ: Dávid Kovács predseda komisie