Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 09.03.2020 o 09:00 Miestny úrad, kancelária č. 211

Schválený program
 1. 1. Informácia podnet na ZŠ Hlboká
 2. 2. Informácia podnet na ZŠ s MŠ Dubová
 3. 3. Informácia podnet na ZŠ s MŠ Grösslingová
 4. 4. Informácia podnet na ZŠ s MŠ M.R. Štefánika
 5. 5. Informácia aktuálny stav zámeru spájania ZŠ a gymnázia Vazovova
 6. 6. Nová dotačná schéma
 7. 7. Stav budov našich ZŠ a MŠ (havarijné stavy, plánované opravy, pripadne plánované investície zo strany BA-Staré Mesto)
 8. 8. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
Neprítomní
 • Mgr. art. Dana Kleinert
Návrh programu
 1. 1. Informácia podnet na ZŠ Hlboká
 2. 2. Informácia podnet na ZŠ s MŠ Dubová
 3. 3. Informácia podnet na ZŠ s MŠ Grösslingová
 4. 4. Informácia podnet na ZŠ s MŠ M.R. Štefánika
 5. 5. Informácia aktuálny stav zámeru spájania ZŠ a gymnázia Vazovova
 6. 6. Nová dotačná schéma
 7. 7. Stav budov našich ZŠ a MŠ (havarijné stavy, plánované opravy, pripadne plánované investície zo strany BA-Staré Mesto)
 8. 8. Rôzne