Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 09.03.2020 o 09:00 Miestny úrad, kancelária č. 211

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Informácia podnet na ZŠ Hlboká
  2. 2. Informácia podnet na ZŠ s MŠ Dubová
  3. 3. Informácia podnet na ZŠ s MŠ Grösslingová
  4. 4. Informácia podnet na ZŠ s MŠ M.R. Štefánika
  5. 5. Informácia aktuálny stav zámeru spájania ZŠ a gymnázia Vazovova
  6. 6. Nová dotačná schéma
  7. 7. Stav budov našich ZŠ a MŠ (havarijné stavy, plánované opravy, pripadne plánované investície zo strany BA-Staré Mesto)
  8. 8. Rôzne