Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.03.2020 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Rozpočtové opatrenia číslo 01/2020
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. MAS Turiec, výzva
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Dôvodová správa

  Važené starostky a strarostovia,

   

  vyhlásili sme výzvu  na ktorú sa hlásite 5.1.2. IROP - chodníky, cesty

   

  Výzva je otvorená, nemá časový limit.

  Ale poprosím vás konať aj tak rýchlo a neodkladať to. Pretože prostriedky na MAS chod kancelárie máme, ak začnú refundovať ( lebo este nič) tak ešte na rok.

   

  Prosím vás výzvy sú tak náročné spracovať, že to netreba podcenieť, doporučujem sa obrátiť na skúsených odborníkov.

   

  Rozpočet na IROP projekt je 33 800 cca, prosím neprekračujte aby sa ušlo všetkým 9tim čo sa hlásite.

  Prílohy   Prevziať všetky
 6. 6. Informácia o platení daní a poplatkov v roku 2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Podiel separácie za rok 2019, Informácia o podaní žiadosti na Envirofond
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Informácia o financovaní ZŠ s MŠ
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Informácia o podaní žiadosti ŽSK
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Oprava chodníka E519
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Informácia o KORONAVÍRUSE - opatrenia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Rôzne:
Predsedal: Milan Remšík
Prítomní
 • Ivana Brozmanová
 • Milan Levický
 • Mgr. Zuzana Révayová
 • Rastislav Romančík
Ospravedlnení
 • Viliam Hajný
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Rozpočtové opatrenia,
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. MAS Turiec, výzva
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Dôvodová správa

  Važené starostky a strarostovia,

   

  vyhlásili sme výzvu  na ktorú sa hlásite 5.1.2. IROP - chodníky, cesty

   

  Výzva je otvorená, nemá časový limit.

  Ale poprosím vás konať aj tak rýchlo a neodkladať to. Pretože prostriedky na MAS chod kancelárie máme, ak začnú refundovať ( lebo este nič) tak ešte na rok.

   

  Prosím vás výzvy sú tak náročné spracovať, že to netreba podcenieť, doporučujem sa obrátiť na skúsených odborníkov.

   

  Rozpočet na IROP projekt je 33 800 cca, prosím neprekračujte aby sa ušlo všetkým 9tim čo sa hlásite.

  Prílohy   Prevziať všetky
 6. 6. Informácia o platení daní a poplatkov v roku 2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Podiel separácie za rok 2019, Informácia o podaní žiadosti na Envirofond
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Informácia o financovaní ZŠ s MŠ
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Informácia o podaní žiadosti ŽSK
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Oprava chodníka E519
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Informácia o KORONAVÍRUSE - opatrenia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Rôzne:
 13. 13. Interpelácie
 14. 14. Návrh na doplnenie uznesení
 15. 15. Záver