Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.03.2020 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Rozpočtové opatrenia číslo 01/2020
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. MAS Turiec, výzva
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Informácia o platení daní a poplatkov v roku 2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Podiel separácie za rok 2019, Informácia o podaní žiadosti na Envirofond
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Informácia o financovaní ZŠ s MŠ
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Informácia o podaní žiadosti ŽSK
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Oprava chodníka E519
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Informácia o KORONAVÍRUSE - opatrenia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Rôzne:
Predsedal: Milan Remšík
Prítomní
 • Ivana Brozmanová
 • Milan Levický
 • Mgr. Zuzana Révayová
 • Rastislav Romančík
Ospravedlnení
 • Viliam Hajný
Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Rozpočtové opatrenia,
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. MAS Turiec, výzva
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Informácia o platení daní a poplatkov v roku 2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Podiel separácie za rok 2019, Informácia o podaní žiadosti na Envirofond
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 8. Informácia o financovaní ZŠ s MŠ
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Informácia o podaní žiadosti ŽSK
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Oprava chodníka E519
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 11. Informácia o KORONAVÍRUSE - opatrenia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 12. Rôzne:
  Materiály   Prevziať všetky
 13. 13. Interpelácie
 14. 14. Návrh na doplnenie uznesení
 15. 15. Záver