Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 20.04.2020 o 11:00 Videokonferencia

Schválený program
 1. 1. Informácia vedúceho oddelenia školstva k zámeru spojenia Základnej školy a Gymnázia J. Papánka na Vazovovej 6, Bratislava
 2. 2. Návrh VZN, ktorým sa má zrušiť Základná škola, Vazovova 4, Bratislava
 3. 3. Informácia o Základnej škole, Hlboká cesta 4, Bratislava
 4. 4. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
Neprítomní
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Informácia vedúceho oddelenia školstva k zámeru spojenia Základnej školy a Gymnázia J. Papánka na Vazovovej 6, Bratislava
 2. 2. Návrh VZN, ktorým sa má zrušiť Základná škola, Vazovova 4, Bratislava
 3. 3. Informácia o Základnej škole, Hlboká cesta 4, Bratislava
 4. 4. Rôzne.