Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 20.04.2020 o 16:30 Videokonferencia

Schválený program
 1. 1. Prejednanie podkladov v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 117/2019 z 5.11.2019 súvisiacich so zriadením Spojenej školy so sídlom Vazovova č. 4, 811 07 Bratislava .
 2. 2. Prejednanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa zrušuje Základná škola, Vazovova č.4, 811 07 Bratislava
 3. 3. Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí počas mimoriadnej situácie.
 4. 4. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: MUDr. Viera Satinská
Prítomní
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. Sergej Kára
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • Mgr. Dušan Martinčok
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
Návrh programu
 1. 1. Prejednanie podkladov v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 117/2019 z 5.11.2019 súvisiacich so zriadením Spojenej školy so sídlom Vazovova č. 4, 811 07 Bratislava .
 2. 2. Prejednanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa zrušuje Základná škola, Vazovova č.4, 811 07 Bratislava
 3. 3. Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí počas mimoriadnej situácie.
 4. 4. Rôzne.