Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.06.2020 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2020
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Záverečný účet obce za rok 2019; Stanovisko hlavného kontrolóra
  Predkladateľ: Emília Remšíková - Ekonóm účtovník, Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 6. 6. Doplnok č. 1 „Štatút komisie na ochranu verejného záujmu“
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
  Predkladateľ: Mgr. Ivana Brozmanová
 8. 8. Informácia o vývoji financovania samosprávy
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Informácia o ZŠ s MŠ
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Chodníky MAS Turiec, financovanie, spoluúčasť
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Informácia o podaní žiadosti ŽSK - zrušená
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Rôzne:
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2020
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Záverečný účet obce za rok 2019; Stanovisko hlavného kontrolóra
  Predkladateľ: Emília Remšíková - Ekonóm účtovník, Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 6. 6. Doplnok č. 1 „Štatút komisie na ochranu verejného záujmu“
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
  Predkladateľ: Mgr. Ivana Brozmanová
 8. 8. Informácia o vývoji financovania samosprávy
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Informácia o ZŠ s MŠ
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Chodníky MAS Turiec, financovanie, spoluúčasť
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Informácia o podaní žiadosti ŽSK - zrušená
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Rôzne:
 13. 13. Interpelácie
 14. 14. Návrh na doplnenie uznesení
 15. 15. Záver