Komisia pre kultúru – Zasadnutie 23.06.2020 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
 1. 1. Žiadosť o prenájom priestorov Staromestskej galérie Zichy
 2. 2. Návrh na pomenovanie parku/priestoru medzi ulicami Gajova, Alžbetínska, Dobrovičova a zadná strana Štúrovej ulice na Park Gábora Barossa
 3. 3. Kontrola plnenia uznesení Komisie pre kultúru
 4. 4. Projekty pre využitie priestoru Café-Café, Ventúrska 2
 5. 5. Spolupráca mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri organizovaní Bielej noci
 6. 6. Zásady udeľovania ocenení mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto
 7. 7. Diskusia a rôzne
 8. 8. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • Andrej Jaroš
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • Mgr. Zuzana Mrvová
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ospravedlnení
 • Soňa Párnická
 • Ing. Matej Vagač
Návrh programu
 1. 1. Žiadosť o prenájom priestorov Staromestskej galérie Zichy
 2. 2. Návrh na pomenovanie parku/priestoru medzi ulicami Gajova, Alžbetínska, Dobrovičova a zadná strana Štúrovej ulice na Park Gábora Barossa
 3. 3. Kontrola plnenia uznesení Komisie pre kultúru
 4. 4. Projekty pre využitie priestoru Café-Café, Ventúrska 2
 5. 5. Spolupráca mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri organizovaní Bielej noci
 6. 6. Zásady udeľovania ocenení mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto
 7. 7. Diskusia a rôzne
 8. 8. Záver