Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 22.06.2020 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Zmeny a doplnky v zóne Mudroňova juhozápad
 2. 2. Vodozádržné opatrenia v Bratislave-Staré Mesto
 3. 3. Výrub chránených stromov na území Starého Mesta
 4. 4. Projekt „Zelený blok Radlinského”
 5. 5. Prezentácia galérie Michalský dvor – záujemca o prenájom priestoru Zichyho galérie
 6. 6. Znížený rozpočet a pôžička mestskej časti
 7. 7. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Soňa Párnická
 • Ing. Dáša Šuleková
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Návrh programu
 1. 1. Zmeny a doplnky v zóne Mudroňova juhozápad
 2. 2. Vodozádržné opatrenia v Bratislave-Staré Mesto
 3. 3. Výrub chránených stromov na území Starého Mesta
 4. 4. Projekt „Zelený blok Radlinského”
 5. 5. Prezentácia galérie Michalský dvor – záujemca o prenájom priestoru Zichyho galérie
 6. 6. Znížený rozpočet a pôžička mestskej časti
 7. 7. Rôzne