Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 23.06.2020 o 17:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
 1. 1. Stretnutie s občanmi z Obchodnej ulice a okolia, ohľadom sťažností na prevádzku prevádzkovej jednotky: Štartér pub, Obchodná 36, Bratislava.
 2. 2. Ľudia bez domova na Palárikovej ulici – informácia k situácii a jej riešeniu.
 3. 3. Satinského ulica – informácia.
 4. 4. Kontrola skladov civilnej ochrany.
 5. 5. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Ing. Petr Skalník
Prítomní
 • Matej Gomolčák
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • Mgr. Tomáš Murgaš
 • Ing. Petr Skalník
Ospravedlnení
 • Mgr. Vladimír Palko
 • MUDr. Viera Satinská
Návrh programu
 1. 1. Stretnutie s občanmi z Obchodnej ulice a okolia, ohľadom sťažností na prevádzku prevádzkovej jednotky: Štartér pub, Obchodná 36, Bratislava.
 2. 2. Ľudia bez domova na Palárikovej ulici – informácia k situácii a jej riešeniu.
 3. 3. Satinského ulica – informácia.
 4. 4. Kontrola skladov civilnej ochrany.
 5. 5. Rôzne.