Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 23.06.2020 o 17:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
  1. 1. Stretnutie s občanmi z Obchodnej ulice a okolia, ohľadom sťažností na prevádzku prevádzkovej jednotky: Štartér pub, Obchodná 36, Bratislava.
  2. 2. Ľudia bez domova na Palárikovej ulici – informácia k situácii a jej riešeniu.
  3. 3. Satinského ulica – informácia.
  4. 4. Kontrola skladov civilnej ochrany.
  5. 5. Rôzne.