Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020 o 09:45 Obecný úrad - zasadačka

Schválený program
 1. 4. Interpelácie
  Predkladateľ: Prednosta
 2. 1. TOTO JE IBA VZOR! Otvorenie
  Predkladateľ: Jožko Mrkvička
 3. 2. Ak si prajete zmeniť tento vzor, môžete tak urobiť v nastaveniach orgánu.
 4. 3. Rôzne
  Predkladateľ: Imrich Gazda
 5. 5. Záver
  Predkladateľ: Prednosta
Predsedal:  —
Prítomní
 • JUDr. Dária Ábelovičová
 • Mgr. Ján Ábelovský (do 12. 10. 2019)
 • Mgr. Pavol Nový
Návrh programu
 1. 1. TOTO JE IBA VZOR! Otvorenie
  Predkladateľ: Jožko Mrkvička
 2. 2. Ak si prajete zmeniť tento vzor, môžete tak urobiť v nastaveniach orgánu.
 3. 3. Rôzne
  Predkladateľ: Imrich Gazda
 4. 4. Záver
  Predkladateľ: Prednosta
 5. 5. Interpelácie
  Predkladateľ: Prednosta