Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 15.06.2020 o 16:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Informácia o predbežnom počte prijatých detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na školský rok 2020/2021
 2. 2. Informácia o predbežnom počte prijatých detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na školský rok 2020/2021
 3. 3. Návrh na schválenie termínov zasadnutí KOVM na obdobie júl - december 2020
 4. 4. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
Návrh programu
 1. 1. Informácia o predbežnom počte prijatých detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na školský rok 2020/2021
 2. 2. Informácia o predbežnom počte prijatých detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na školský rok 2020/2021
 3. 3. Návrh na schválenie termínov zasadnutí KOVM na obdobie júl - december 2020
 4. 4. Rôzne