Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 01.07.2020 o 14:55

Schválený program
 1. 1. TOTO JE IBA VZOR! Otvorenie
  Predkladateľ: Jožko Mrkvička
 2. 2. Ak si prajete zmeniť tento vzor, môžete tak urobiť v nastaveniach orgánu.
 3. 3. Rôzne
  Predkladateľ: Imrich Gazda
 4. 4. Interpelácie
  Predkladateľ: Prednosta
 5. 5. Záver
  Predkladateľ: Prednosta
Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. TOTO JE IBA VZOR! Otvorenie
  Predkladateľ: Jožko Mrkvička
 2. 2. Ak si prajete zmeniť tento vzor, môžete tak urobiť v nastaveniach orgánu.
 3. 3. Rôzne
  Predkladateľ: Imrich Gazda
 4. 4. Interpelácie
  Predkladateľ: Prednosta
 5. 5. Záver
  Predkladateľ: Prednosta