Komisia pre dopravu – Zasadnutie 04.08.2020 o 14:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Materiály, ktoré budú predmetom rokovania na mimoriadnom zasadnutí Miestneho zastupitelstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
 2. 2. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Bc. Ivan Bútora
Prítomní
 • Bc. Ivan Bútora
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • RNDr. Milan Remiš
 • Ing. Jana Španková
Ospravedlnení
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Ing. František Brliť
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • Mgr. Vladimír Palko
 • Ing. arch. Norbert Takáts
Návrh programu
 1. 1. Materiály, ktoré budú predmetom rokovania na mimoriadnom zasadnutí Miestneho zastupitelstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
 2. 2. Rôzne.