Komisia pre dopravu – Zasadnutie 04.08.2020 o 14:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Materiály, ktoré budú predmetom rokovania na mimoriadnom zasadnutí Miestneho zastupitelstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
  2. 2. Rôzne.