Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta – Zasadnutie 03.09.2020 o 15:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Úvod
 2. 2. Vybudovanie verejne prístupných nabíjacích staníc a prenájom parkovacích miest – Elektromos töltőállomások elhelyezése
 3. 3. TE-826_2020 – Chov nebezpečných druhov živočíchov – Veszélyes állatfajok tartása
 4. 4. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 2.Q 2020 –Beszámoló a közbeszerzésekről
 5. 5. Žiadosti v majetkoprávnych veciach
 6. 5.1. _TE-665_2020_Šimon_osobitný zreteľ
 7. 5.2. _TE-759_2020_Marosi László_osobitný zreteľ
 8. 5.3. _TE-760_2020_Alžbeta Paulisová_osbitný zreťeľ
 9. 5.4. _TE-761_2020_Ladislav Horváth_osobitný predaj
 10. 5.5. _TE-762_2020_Nagy Peter_osobitný zreteľ
 11. 5.6. _TE-763_2020_Čižmár Ján_osobitný zreteľ
 12. 5.7. _TE-764_2020_Ervin Paulis_osobitný zreteľ
 13. 5.8. _TE-835_2020_coool BAR s.r.o._predaj pozemku
 14. 5.9. _TE-836_2020_Lévayová Zlatica_predaj pozemkov
 15. 5.10. _TE-837_2020_Bukris Jozef_predaj pozemku
 16. 5.11. _TE-838_2020_ Varga Július_predaj pozemku
 17. 5.12. _TE-839_2020_Benyó Donát_ predaj pozemku
 18. 5.13. _TE-840_2020_EL-AG, s.r.o._predaj pozemku
 19. 5.14. _TE-841_2020_Csémy Kristián_predaj pozemku
 20. 5.15. _TE-823-2020_Peter Gabriel_RD
 21. 5.16. _TE-842_2020_Židek Viliam_prenájom pozemku
 22. 5.17. _TE-788_2020_ BROZ_ prenajom pozemkov
 23. 5.18. _TE-804_2020_DM fun s.r.o._prenajom pozemku
 24. 5.19. _TE-843_2020_Bona-ex_prenájom pozemku
 25. 5.20. _TE-806_2020_Clean City_najom pozemku
 26. 5.21. _TE-844_2020_Tímea Timlerová_prenájom pozemku
 27. 5.22. _TE-845_2020_Animátori-prenájom
 28. 5.23. _TE-846_2020_SKITUS Automotiva s.r.o._ZBZVB
 29. 5.24. _TE-847_2020_ul.Mieru 24-28 – výpožička
 30. 5.25. _TE-848_2020_Celoročné terasy
 31. 5.26. _TE-849_2020_Letné sezónne terasy
 32. 5.27. _TE-822_2020_Stará pevnosť Komárno, n.o. _žiadosť o odsúhlasnie nákladov
 33. 5.28. 28_TE- 868_2020_Centrum pedagogicko-psychologckého poradenstva a prevencie_Prenájom NBP
 34. 6. TE_830_2020_ navrh na spolufinancovanie projektu Smart riešenia
 35. 7. Rôzne
 36. 8. Záver