Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 07.09.2020 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Informácia o stave rekonštrukčných prác Esterházyho paláca na Kapitulskej ulici
  2. 2. Prezentácia komunitnej záhrady – Radlinského
  3. 3. Ruské koleso na nábreží – oboznámenie so stanoviskami KPÚ a Hl .mesta Bratislavy
  4. 4. Požiadavka na navýšenie rozpočtu pre údržbu zariadení parkov Starého Mesta
  5. 5. Rôzne