Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 21.09.2020 o 14:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Schválenie návrhu programu
  2. 2. Informácia o počte žiakov v materských školách a základných školách v školskom roku 2020/2021
  3. 3. Informácia o procese spojenia ZŠ Vazovova 4 a Gymnázia Vazovova 6 do Spojenej školy Vazovova 6, Bratislava
  4. 4. Rôzne
  5. 5. Záver