Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta – Zasadnutie 12.10.2020 o 15:00 Veľká zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Úvod
 2. 2. Žiadosti v majetkoprávnych veciach
 3. 2.1. 01_TE-842_2020_Židek Viliam_osobitný zreteľ
 4. 2.2. 02_TE-868_2020_Centrum pedagogicko-psychologckého poradenstva a prevencie_Prenájom NBP
 5. 2.3. 03_TE-845-2020_Animátori_nájom
 6. 2.4. 04_TE-909_2020_IMMO-MEM, s.r.o._predaj
 7. 2.5. 05_TE-910_2020_POPGRO s.r.o.-predaj pozemku
 8. 2.6. 06_TE-911_2020_Takáč Peter_predaj pozemku
 9. 2.7. 07_TE-912_2020_Vlček Erik_predaj pozemku
 10. 2.8. 08_TE-684_2020_Fábry Gabriela_predaj pozemku
 11. 2.9. 09_TE-913_2020_Farkas František-predaj pozemku
 12. 2.10. 10_TE-914_2020_JORD, Tóth Cs.-predaj pozemku
 13. 2.11. 11_TE-886_2020_Cedzo Rudolf_predaj p.č.1710-537
 14. 2.12. 12_TE-915_2020_FRANKOVKA _ prenájom NBP
 15. 2.13. 13_TE-916_2020_Győriová Viktória_prenájom pozemku
 16. 2.14. 14_TE-917_2020_Horáčková – prenájom
 17. 2.15. 15_TE-649_2020_IKEA_orná pôda prenájom
 18. 2.16. 16_TE-893_2020_Ruzicska_orna pôda prenajom
 19. 2.17. 17_TE-804_2020 _DM fun s.r.o._prenajom pozemku
 20. 2.18. 18_TE-843_2020_Bona-ex_prenájom pozemku
 21. 2.19. 19_TE-885_2020_Kešiar Csaba_prenajom NBP
 22. 2.20. 20_TE-918_2020_Hájasová-H+H KVASIAREŇ_výpožička
 23. 2.21. 21_TE-883_2020_ZD, a.s. - p.č. 1001_vecné bremeno
 24. 2.22. 22_TE-919_2020_SABARIA s.r.o._ZBZVB
 25. 2.23. 23_TE-849_2020_Letné sezónne terasy
 26. 2.24. 24_TE-848_2020_Celoročné terasy
 27. 3. Rôzne
 28. 4. Záver