Komisia športu a mládeže – Zasadnutie 13.10.2020 o 14:00 Veľká zasadačka

K zasadnutiu neboli zverejnené žiadne bližšie informácie.