Komisia školstva a kultúry – Zasadnutie 13.10.2020 o 14:00 Malá zasadačka

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Žiadosti a návrhy na úseku školstva * Kérvények és javaslatok oktatási ügyekben
 3. 2.1. Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v školskom roku 2020/2021 * Tájékoztató a gyermekek és tanulók számáról Komárom város fenntartói körébe tartozó iskolákban és iskolai intézményekben a 2020/2021-es iskolai tanévben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 4. 2.2. Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 – normatívna dotácia * Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2020. évi költségvetésének módosítása – normatív támogatás
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 5. 2.3. Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2020 po prepočítaní údajov o počte žiakov k 15.9.2020 * Javaslat az iskolai intézmények 2020. évi költségvetésének módosítására a 2020.9.15-ei diáklétszám változás után
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 6. 2.4. Návrh na zmenu rozpočtu školských klubov detí pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 – refundácia finančných prostriedkov na žiakov ŠKD v hmotnej núdzi * Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák mellett működő iskolai klubok 2020-as évi költségvetésének módosítására – az iskolai klubokba beíratott anyagi szükségletben lévő diákok kedvezményének átfizetése
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 7. 2.5. Realizácia projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" v ZŠ s VJM Eötvösova * "Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában II" projekt megvalósítása az Eötvös utcai alapiskolában
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 8. 2.6. Realizácia projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" v ZŠ J.A. Komenského * "Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában II" projekt megvalósítása a J.A. Komensky alapiskolában
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 9. 2.7. Realizácia projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" v MŠ mieru * "Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában II" projekt megvalósítása a Béke utcai óvodában
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 10. 3. Žiadosti a návrhy na úseku kultúry * Kérvények és javaslatok kulturális ügyekben
 11. 3.1. Návrh VZN č. .........../2020 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu talentov * .........../2020 sz. ÁÉR javaslat, mely szabályozza az ösztöndíjak odaítélését Komárom Város célalapjából tehetségek támogatására
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 12. 4. Rôzne * Egyéb
 13. 4.1. Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2020 * Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2020-as évben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 14. 4.2. Školské rady – informatívny materiál * Iskola tanácsok – tájékoztató jellegű anyag
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Žiadosti a návrhy na úseku školstva * Kérvények és javaslatok oktatási ügyekben
 3. 2.1. Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v školskom roku 2020/2021 * Tájékoztató a gyermekek és tanulók számáról Komárom város fenntartói körébe tartozó iskolákban és iskolai intézményekben a 2020/2021-es iskolai tanévben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 4. 2.2. Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 – normatívna dotácia * Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2020. évi költségvetésének módosítása – normatív támogatás
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 5. 2.3. Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2020 po prepočítaní údajov o počte žiakov k 15.9.2020 * Javaslat az iskolai intézmények 2020. évi költségvetésének módosítására a 2020.9.15-ei diáklétszám változás után
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 6. 2.4. Návrh na zmenu rozpočtu školských klubov detí pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 – refundácia finančných prostriedkov na žiakov ŠKD v hmotnej núdzi * Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák mellett működő iskolai klubok 2020-as évi költségvetésének módosítására – az iskolai klubokba beíratott anyagi szükségletben lévő diákok kedvezményének átfizetése
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 7. 2.5. Realizácia projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" v ZŠ s VJM Eötvösova * "Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában II" projekt megvalósítása az Eötvös utcai alapiskolában
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 8. 2.6. Realizácia projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" v ZŠ J.A. Komenského * "Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában II" projekt megvalósítása a J.A. Komensky alapiskolában
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 9. 2.7. Realizácia projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" v MŠ mieru * "Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában II" projekt megvalósítása a Béke utcai óvodában
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 10. 3. Žiadosti a návrhy na úseku kultúry * Kérvények és javaslatok kulturális ügyekben
 11. 3.1. Návrh VZN č. .........../2020 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu talentov * .........../2020 sz. ÁÉR javaslat, mely szabályozza az ösztöndíjak odaítélését Komárom Város célalapjából tehetségek támogatására
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 12. 4. Rôzne * Egyéb
 13. 4.1. Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2020 * Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2020-as évben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 14. 4.2. Školské rady – informatívny materiál * Iskola tanácsok – tájékoztató jellegű anyag
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai