Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2015 o 18:00 Kultúrny dom, Veľká Paka

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie
 3. 3. Návrh zámennej zmluvy p. Rozália Tomovičová
 4. 4. Návrh kúpnej zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol.
 5. 5. Predfinancovanie dotácie NFP v zmysle zmluvy č.: 404/2015, zo dňa 21.08.2015, uzatvorenej medzi Obec Veľká Paka a Slovanet, a.s.
 6. 6. Žiadosť p. Júliusa Vargu o preloženie zvonice v Malej Pake
 7. 7. Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti SPV DÁLOVCE s.r.o.
 8. 8. Rôzne
 9. 9. Diskusia
 10. 10. Návrh uznesenia
 11. 11. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie
 3. 3. Návrh zámennej zmluvy p. Rozália Tomovičová
 4. 4. Návrh kúpnej zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol.
 5. 5. Predfinancovanie dotácie NFP v zmysle zmluvy č.: 404/2015, zo dňa 21.08.2015, uzatvorenej medzi Obec Veľká Paka a Slovanet, a.s.
 6. 6. Žiadosť p. Júliusa Vargu o preloženie zvonice v Malej Pake
 7. 7. Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti SPV DÁLOVCE s.r.o.
 8. 8. Rôzne
 9. 9. Diskusia
 10. 10. Návrh uznesenia
 11. 11. Záver