Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.10.2015 o 18:00 Zasadacia miestnosť na pošte

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: starosta
 2. 2. Voľba návrhovej komisie
  Predkladateľ: starosta
 3. 3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
  Predkladateľ: starosta
 4. 4. Zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú ,a.s. na nehnuteľnosť
  Predkladateľ: starosta
 5. 5. Žiadosti o otvorenie územného plánu obce – WORD, s.r.o., Vladimír Pavlíček
  Predkladateľ: starosta
 6. 6. Rôzne
 7. 6a. Rušenie uznesení č. 66 a 67
  Predkladateľ: starosta
 8. 6b. Návrh zámennej a kúpnej zmluvy p. Rozálie Tomovičovej
  Predkladateľ: starosta
 9. 6c. Návrh kúpnej zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol.
  Predkladateľ: starosta
 10. 6d. Žiadosť p. Zoltána Nagya
  Predkladateľ: starosta
 11. 6e. Cestná komunikácia Čukárska Paka smer skládka
  Predkladateľ: starosta
 12. 6f. Predaj obecného osobného vozidla Škoda Felicia Pick Up
  Predkladateľ: starosta
 13. 7. Diskusia
 14. 8. Návrh uznesenia
 15. 9. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
 4. 4. Zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú ,a.s. na nehnuteľnosť p.č. 44/2 v katastrálnom území Veľká Paka - 12BJ
 5. 5. Žiadosti o otvorenie územného plánu obce – WORD, s.r.o., Vladimír Pavlíček
 6. 6. Rôzne
 7. 7. Diskusia
 8. 8. Návrh uznesenia
 9. 9. Záver