Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2015 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 4. 4. Rozpočtové opatrenia 05/2015
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. Doplnok č. 3 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2015 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Návrh na rozpočet na rok 2016 a rozpočtové roky 2017 - 2018, Stanovisko hlavného kontrolóra obce
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník, Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce, Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Rôzne: Nový rok, kanalizácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Diskusia
 11. 11. Interpelácie
 12. 12. Návrh na doplnenie uznesení
 13. 13. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Rozpočtové opatrenia 05/2015
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. Doplnok č. 3 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2015 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Návrh na rozpočet na rok 2016 a rozpočtové roky 2017 - 2018, Stanovisko hlavného kontrolóra obce
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník, Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce, Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Rôzne: Nový rok, kanalizácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Diskusia
 11. 11. Interpelácie
 12. 12. Návrh na doplnenie uznesení
 13. 13. Záver