Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.03.2016 o 14:00 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Schválený program
  1. 39. Rôzne
Hlasovanie č. 1: 30.03.2016 14:28
39. Rôzne

prezenčné hlasovanie

Prítomní: 25
Neprítomní: 20 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 18 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Ján Mrva , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Peter Hochschorner , Martin Kuruc , Lucia Štasselová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 30.03.2016 15:59
39. Rôzne

prezenčné hlasovanie

Prítomní: 16
Neprítomní: 29 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Za: 9 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Katarína Šimončičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Ľudmila Farkašovská , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 30.03.2016 17:10
39. Rôzne

návrh p. Budaja

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová
Za: 14 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 1 Izabella Jégh
Zdržali sa: 16 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 4 Marian Greksa , Martin Chren , Juraj Káčer , Zdenka Zaťovičová
Návrh programu
  1. 39. Rôzne