Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok – Zasadnutie 07.04.2016 o 16:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Návrh programu
  1. 1. Zmluva o spolupráci pri prezentácii Bratislavy a Slovenskej republiky v zahraničí .
  2. 2. Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia Galérie mesta Bratislavy za rok 2015 a Plán hlavných úloh Galérie mesta Bratislavy v roku 2016.
  3. 3. Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia Múzea mesta Bratislavy za rok 2015 a Plán hlavných úloh Múzeum mesta Bratislavy v roku 2016
  4. 4. Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave za rok 2015 a Plán hlavných úloh Mestského ústavu ochrany pamiatok v roku 2016
  5. 5. Rôzne..