Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2016 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Rozpočtové opatrenia č. 03/2016
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 4. 4. Sociálne zariadenie - Cvičná požiarna dráha....
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. Cintorín
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Chodník popri Valčianke
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Kanalizácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Rôzne: Vyhodnotenie: Detský športový deň, Vatra, turnaj o pohár starostov obcí, Beh na Hôrky... Optokábel - Omsit
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Rozpočtové opatrenia č. 03/2016
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 4. 4. Sociálne zariadenie - Cvičná požiarna dráha....
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. Cintorín
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Chodník popri Valčianke
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Kanalizácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Rôzne: Vyhodnotenie: Detský športový deň, Vatra, turnaj o pohár starostov obcí, Beh na Hôrky...
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Diskusia
 10. 10. Interpelácie
 11. 11. Návrh na doplnenie uznesení
 12. 12. Záver