Komisia mandátová – Zasadnutie 08.09.2016 o 16:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
  1. 1. Odsúhlasenie jednorazových odmien poslancom a zástupcom starostu za rok 2015
  2. 2. Návrh vyhlásenia dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  3. 3. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP