Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 08.03.2017 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Výstavba MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Žiadosť na techniku a opravu Hasičskej zbrojnice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Žiadosť na dovybavenie prírodovedeckej, polytechnickej a IKT učebne - spoluúčasť
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Žiadosť o zaradenie do siete škôl
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Oslavy 750. výročie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Zmluva o DDS
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Rôzne: Kanalizácia, cesty IBV
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Interpelácie
 13. 13. Návrh na doplnenie uznesení
 14. 14. Záver
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Výstavba MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Žiadosť na techniku a opravu Hasičskej zbrojnice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Žiadosť na dovybavenie prírodovedeckej, polytechnickej a IKT učebne - spoluúčasť
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Žiadosť o zaradenie do siete škôl
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Oslavy 750. výročie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Zmluva o DDP
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Rôzne: Kanalizácia, cesty IBV
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 12. Interpelácie
 13. 13. Návrh na doplnenie uznesení
 14. 14. Záver