KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku – Zasadnutie 15.03.2017 o 18:00 Obecný úrad Kuchyňa

K zasadnutiu neboli zverejnené žiadne bližšie informácie.